WPISOWE

Roczna opłata członkowska

70zł

Kup
Wejście jednorazowe

35zł

Kup
8 wejść karnet miesięczny

170zł

Karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu.

Kup
4 WEJŚCIA

140zł

Karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu.

Kup
Trening personalny 1 osoba /

2 osoby

130zł /200 zł

NOWOŚĆ ! Rodzic + Dziecko

Kup